รับซ่อม ซ่อม
เกี่ยวกับ ID Electronics Service PDF Print E-mail
Written by Webmaster   
Monday, 11 August 2008 07:42

บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด

 

หลักการและวัตถุประสงค์

              

เนื่องจากอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จำเป็นต้องสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ หากเครื่องจักรเกิดปัญหาซึ่งต้องมีการซ่อมบำรุงก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมบำรุง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรหากซื้อใหม่ราคาจะสูง หรือส่งไปซ่อมต่างประเทศจะเสียค่าใช้จ่ายที่แพงและใช้ระยะเวลาในการซ่อมค่อนข้างนาน

บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับบริการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 70 % ทางบริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล และซ่อมงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรมโดยตรง

Last Updated on Wednesday, 28 June 2017 15:11
 
มาเป็นเพื่อนบ้านกับเราส่งเมล์มาที่ webmaster@ideservice.com

รับซ่อม,ซ่อม inverter ,PLC ,CNC,Temperature Controller ,CPU Board , Sensor Control ,I/O Module,UPS ,AC Servo Drive และ DC Servo Drive ,Power และอื่นๆwww.ideservice.com